Tháng 7/2014 tên miền việt nam cán mốc 1 triệu

Tháng 7/2014 tên miền việt nam cán mốc 1 triệu

Kết quả có được sau hơn 3 năm triển khai đăng ký tên miền tiếng Việt miễn phí, theo dự kiến của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Trung tâm Internet Việt Nam đã chính thức cho phép đăng kí tên miền tiếng Việt tự do, miễn phí theo chủ trương của Chính phủ từ 10 giờ 30 phút ngày 28/4/2011.

Kết thúc tuần đầu tiên, đã có 114.957 tên miền đã được đăng kí. Trong tháng đầu tiền có 167.080 tên miền tiếng Việt được đăng kí và con số tên miền tiếng Việt đã được đăng kí trong năm đầu tiên là 736.076.

Dự kiến trong tháng 07/2014, số lượng tên miền tiếng Việt đăng kí trên hệ thống sẽ đạt 1 triệu tên. Đây là những con số ấn tượng, cho thấy một tương lai, tiềm năng phát triển của loại tên miền "bản địa hoá", phù hợp với xu thế chung của thế giới về phát triển tên miền đa ngữ, đánh dấu sự phát triển Internet ở Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tên miền tiếng Việt đạt mốc 1 triệu trong tháng 7/2014
Số tên miền tiếng Việt đăng kí tới tháng 7 sự kiến sẽ đạt mốc 1 triệu.

Cùng với chính sách hỗ trợ chung của nhà nước về phát triển tên miền tiếng Việt, VNNIC cũng đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển tên miền tiếng Việt như các thủ tục cấp phát nhanh chóng trực tuyến, các công cụ hỗ trợ miễn phí kèm theo (Web, DNS hosting, Redirect) để đưa tên miền tiếng Việt vào cuộc sống.

Được biết, trong bản báo cáo tình hình triển khai tên miền đa ngữ (IDN) trên thế giới được phối hợp thực hiện bởi UNESCO và Cơ quan quản lí tên miền .EU (EURid) kéo dài suốt 3 năm, bắt đầu từ năm 2011 và kết thúc năm 2013. Số lượng lấy mẫu tên miền khảo sát lên tới 90% tên miền trên thế giới, tương ứng với tổng số lượng 252 triệu tên, trong đó có 5,2 triệu tên miền IDN.

Tư vấn khác:

0902.804.084