Domain

Tên miền VIỆT NAM - CẤP 2 Phí khởi tạo Phí duy trì Phí đăng ký
.vn 280.000 470.000 750.000
.com.vn 290.000 340.000 630.000
.name.vn 30.000 45.000 75.000
.net.vn | .biz.vn 290.000 340.000 630.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn 200.000 200.000 400.000
Tên miền tiếng Việt MIỄN PHÍ 50.000 50.000
.vn(1 kí tự) 350.000 42.000.000 42.350.000
.vn(2 kí tự) 350.000 11.000.000 11.350.000
Tên miền quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì Phí đăng ký
.com MIỄN PHÍ 299.000 299.000
.net MIỄN PHÍ 299.000 299.000
.info MIỄN PHÍ 300.000 300.000
.org MIỄN PHÍ 300.000 300.000
.work MIỄN PHÍ 170.000 170.000
.space MIỄN PHÍ 203.000 203.000
.click MIỄN PHÍ 226.000 226.000
.link MIỄN PHÍ 226.000 226.000
.top MIỄN PHÍ 260.000 260.000
.us MIỄN PHÍ 270.000 270.000
.co.uk | .eu MIỄN PHÍ 278.000 278.000
.xyz MIỄN PHÍ 280.000 280.000
.biz | .art MIỄN PHÍ 305.000 305.000
.name | .pw MIỄN PHÍ 339.000 339.000
.asia MIỄN PHÍ 350.000 350.000
.tel | .pro MIỄN PHÍ 384.000 384.000
.website MIỄN PHÍ 475.000 475.000
.site MIỄN PHÍ 588.000 588.000
.cc | .co MIỄN PHÍ 735.000 735.000
.online MIỄN PHÍ 768.000 768.000
.vip MIỄN PHÍ 1.028.000 1.028.000
.tech MIỄN PHÍ 1.107.000 1.107.000
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | .sexy | .store MIỄN PHÍ 1.175.000 1.175.000
.xxx MIỄN PHÍ 2.622.000 2.622.000

Gói phổ thông

 • Sinh Viên

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 1 GB
 • Băng Thông 35 GB
 • Email 10
 • FTP 1
 • MySQL 1
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain 0
 • Add-on Domain 0
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 36.000 VNĐ
 • Cá Nhân

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 2 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 20
 • FTP 1
 • MySQL 2
 • Subdomain 0
 • Pack Domain 1
 • Add-on Domain 0
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 72.000 VNĐ
 • Doanh Nghiệp

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 4 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP 1
 • MySQL 6
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 2
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 110.000 VNĐ
 • Chuyên Nghiệp

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 6 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP 1
 • MySQL 9
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 4
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 150.000 VNĐ
 • Chuyên Nghiệp

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 8 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP 2
 • MySQL 12
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 6
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 310.000 VNĐ

Hosting Chất lượng cao

 • PRO 1

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 4 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 10
 • FTP 1
 • MySQL 2
 • Subdomain 10
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 1
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 109.000 VNĐ
 • PRO 2

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 6 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 50
 • FTP 1
 • MySQL 3
 • Subdomain 20
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 2
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 222.000 VNĐ
 • PRO 3

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 8 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 80
 • FTP 3
 • MySQL 5
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 3
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 327.000 VNĐ
 • PRO 4

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 10 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 100
 • FTP 4
 • MySQL 7
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 4
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 440.000 VNĐ
 • PRO 5

 • Máy Chủ   Việt Nam
 • Máy Chủ 12 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Email 150
 • FTP 5
 • MySQL 9
 • Subdomain Unlimited
 • Pack Domain Unlimited
 • Add-on Domain 5
 • Backup Hàng Tuần
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Phí đăng ký( tháng) 500.000 VNĐ
0902.804.084