sự khác biệt tron phong cách điều hành của Steve Jobs và Tim Cook khác gì nhau?

sự khác biệt tron phong cách điều hành của Steve Jobs và Tim Cook khác gì nhau?

Theo hồi ký của Walter Isaacson - Chủ tịch CNN kiêm quản lý biên tập cho tạp chí Time, Steve Jobs là một người xuất sắc, quyết liệt, kiên định và nóng tính.

Trong khi đó, Tim Cook lại được đánh giá là rất khác biệt, trì tính, nguyên tắc và khá thuyết phục.

Cả Tim CookSteve Jobs đều xuất chúng, nhưng mỗi người dẫn dắt Apple với phong cách riêng.

Nhìn vào các yếu tố trong đó có sản phẩm, scandal, cổ tức, trường đại học Ohio University đã tạo ra một bản infographic so sánh Apple dưới hai "triều đại" CEO:

Phong cách điều hành của Steve Jobs và Tim Cook khác gì nhau?

Tư vấn khác:

0902.804.084