Quy định khi gia hạn domain

Quy định khi gia hạn domain

Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của Quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, Quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.

* Khi gần hết hạn, nhân viên của iCreate.vn sẽ gửi thông báo nhắc nhở Quý khách gia hạn tên miền 4 lần.


+ Bằng email (2 lần): thời điểm 1 tháng trước khi hết hạn; 2 tuần trước khi hết hạn.


+ Bằng điện thoại (2 lần): thời điểm 2 tuần trước khi hết hạn; 1 tuần trước khi hết hạn.


Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của Quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, Quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.

+ Đối với tên miền quốc tế: trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn, tên miền mới thực sự bị xóa.


+ Đối với tên miền quốc gia Việt Nam: trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm hết hạn, tên miền mới thực sự bị xóa.


Sau thời điểm đó, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền này.


Để hạn chế điều đáng tiếc xảy ra, Quý khách nên gia hạn tên miền ngay khi nhận thông báo từ iCreate.vn

Tư vấn khác:

0902.804.084