Google + cập nhật tính năng báo cáo

Google + cập nhật tính năng báo cáo

Mức độ hiển thị, Số lượt xem mà trang của bạn và nội dung của trang đã nhận được. Giá trị mang tính tương đối và chỉ giá trị quan trọng mới được hiển thị.

I. Mức độ hiển thị
Số lượt xem mà trang của bạn và nội dung của trang đã nhận được. Giá trị mang tính tương đối và chỉ giá trị quan trọng mới được hiển thị.
II. Tương tác:
Nhận xét, lượt chia sẻ và +1 đối với bài đăng của bạn. Giá trị mang tính tương đối và chỉ giá trị quan trọng mới được hiển thị.
III. Người xem:
Số lượng người mới theo dõi trang của bạn. Giá trị mang tính tương đối và chỉ giá trị quan trọng mới được hiển thị.


[​IMG]

Ngoài ra còn nhiều tính năng nổi bật như kết nối tài khoản Youtube Google Analytics, rất rõ ràng và chi tiết.

Tư vấn khác:

0902.804.084