Google Adwords bắt đầu thi hành luật với quảng cáo khiêu dâm

Google Adwords bắt đầu thi hành luật với quảng cáo khiêu dâm

CNBC (CNBC là kênh chuyên về thông tin kinh tế và thị trường tài chính của Mỹ) báo cáo rằng Google hiện đang cấm các doanh nghiệp về khiêu dâm sử dụng mạng lưới quảng cáo của họ. Điều này được cập nhật vào cuối tháng 6 năm 2014

Sự thật là, chính sách không cho phép quảng cáo lớn trong các mạng lưới quảng cáo của Google được công bố vào tháng 3. Bạn có thể đọc nó trên trang trợ giúp của Google ở đây:
 

Google Adwords bắt đầu thi hành luật với quảng cáo khiêu dâm

 

Các chính sách Adwords về các dịch vụ người lớn, tình dục, tình trạng gia đình, tuổi vị thành niên, hành vi quan hệ tình dục sẽ được cập nhật vào cuối tháng 6 năm 2014 để phán ảnh một số chính sách mới về nội dung khiêu dâm. Theo chính sách này, nội dung khiêu dâm sẽ bị cấm, và nguyên tắc này sẽ được làm rõ với các nội dung liên quan tới nội dung người lớn khác. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia. Chúng tôi đưa ra quyết định này là nỗ lực liên tục cải tiến kinh nghiệm của người dùng với Adwords. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, các trang dịch vụ tình dục người lớn, tình trạng gia đình, tuổi vị thành niên hoặc quan hệ tình dục không đồng thuận sẽ phản ánh sự thay đổi này.

Hiện nay, Google cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi chính sách đổi mới này vào cuối tháng 6.

VentureBeat đã gửi toàn bộ thông báo này trong tháng 6 đến các nhà quảng cáo về tác động của thông báo này với họ, rằng các quảng cáo sẽ bị đóng cửa trong những tuần sắp tới. Đây là bản sao của một trong những thông báo:

Dear AdWords Advertiser,

We’re writing to remind you about a change to Google’s advertising policies we announced in our Policy Change Log that may affect your AdWords account: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/4271759

Beginning in the coming weeks, we’ll no longer accept ads that promote graphic depictions of sexual acts including, but not limited to, hardcore pornography; graphic sexual acts including *** acts such as masturbation; genital, anal, and oral sexual activity.

When we make this change, Google will disapprove all ads and sites that are identified as being in violation of our revised policy. Our system identified your account as potentially affected by this policy change. We ask that you make any necessary changes to your ads and sites to comply so that your campaigns can continue to run.

Sincerely,


The Google AdWords Team

Tư vấn khác:

0902.804.084