CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI

Dịch vụ :
Tư vấn - Thiết kế hoàn thiện website
Hoàn thiện :
01/2018
Share :

Chia sẻ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 1
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 2
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 3
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 4
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 5
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 6
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 7
CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI - 8

Sơ lược về CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ TÔI

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản Nhà Tôi – MY HOUSE  là Công ty quản lý bất động sản được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo là các luật sư, kỹ sư điện tử viễn thông, ... đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong việc tư vấn và tổ chức quản lý vận hành thành công nhiều dự án bất động sản lớn tại Tp.HCM...

Xem thêm các dự án đang quản lý - vận hành.

Xem thêm các dự án đã quản lý - vận hành.

0902.804.084