TOP 20 website về CSS3 & HTML 5

TOP 20 website về CSS3 & HTML 5

Gần 90% các trang web ngày nay được tạo ra bằng cách sử dụng CSS3 và HTML5. Các nhà thiết kế có thể tránh sử dụng một số công cụ như JavaScript hoặc Flash trong quá trình thiết kế. Và một lợi thế quan trọng của việc sử dụng CSS3 và HTML5 là họ luôn được sự ủung hộ từ các trình duyệt thông dụng nhất hiện nay như Safari, Mozilla và Chrome!

Danh sách dưới đây đề cập của 20 Top CSS3 và trang web HTML5. Có một cái nhìn tổng quát.

Torn HTML/CSS Template

Rainy Pixels

A 100% Cruelty-Free Petting Zoo For Pixels

Rainy Pixels website

For a Beautiful Web

Master class workshop and DVDs

For a Beautiful Web

Vision 18 HTML and CSS3 Site

Vision 18 HTML and CSS3 Site

WebLab HTML5 Sites

WebLab HTML5 Sites

Clocker CSS3 and HTML5 Sites

Clocker CSS3 and HTML5 Sites

4 Mula Design

What’s it used for?

4 Mula Design site

Eyes Styles Site

Eyes Styles Site

Web For Freaks Website

Steve Zissou Wishes you a Happy New Year

Web For Freaks Website

Pet Clinic CSS3 and HTML5 Sites

Pet Clinic CSS3 and HTML5 Sites

Response HTML 5 Site

Response HTML 5 Site

Ivan Asetiawan Web design

Ivan Asetiawan Web design

Horse Club Website

Horse Club Website

Bent the Bodyguard Site

Bent the Bodyguard Site

Agro Plus great html5 site

Agro Plus great html5 site

Walo Website

Walo Website

Matt and Sara

Matt and Sara

Vintage Template

Vintage Template

Robedwards Site

Robedwards Site

Internet Cafe Design

Internet Cafe Design

Tư vấn khác:

0902.804.084