Các website đi theo xu hướng thiết kế phẳng ấn tượng

Các website đi theo xu hướng thiết kế phẳng ấn tượng

Phong cách này thì phổ biến trong thiết kế web thời gian vừa qua. Thiết kế phẳng sử dụng màu sắc đậm và thường là con số kiểu chữ nổi bật

Trong bài này chúng tôi giới thiệu 33 ví dụ tuyệt vời của các xu hướng thiết kế web phẳng. Hi vọng có thể cung cấp một số nguồn hướng dẫn có thể đưa vào trong thiết kế của bạn

Buffalo

thiết kế web phẳng


United Pixelworkers

United Pixelworkers

 

LayerVault

LayerVault

 

Oak.is

Oak.is

 

Crafting Type

Crafting Type

 

Etch

Etch

 

Alan Horne

Alan Horne

 

MetroTwit

MetroTwit

 

The Gently Mad

The Gently Mad

 

Float

Float

 

Friends of the Web

Friends of the Web

 

Microsoft

Microsoft

 

Supereight Studio

Supereight Studio

 

Build 2012

Build 2012

 

Fhoke

Fhoke

 

Fitbit

Fitbit

 

Future Insights Live

Future Insights Live

 

Inky

Inky

 

Naldz Graphics

Naldz Graphics

 

Ivo Mynttinen

Ivo Mynttinen

 

Erik Ford

Erik Ford

 

True

True

 

Symbolset

Symbolset

 

William Leeks

William Leeks

 

Thibault Jorge

Thibault Jorge

 

FreeAssociation

FreeAssociation

 

Xero

Xero

 

Quartz

Quartz

 

Award

Award

 

Standbuy

Standbuy

 

Thomas Schrijer

Thomas Schrijer

 

Manos

Manos

 

Snowbird

Snowbird

 Chắn hẳn với các ví dụ trên bạn đã có thêm ý tưởng cho việc thiết kế web. Chỉ với những hình ảnh đơn giản kết hợp với phong cách thiết kế sao chúng ta không tự tin là sẽ có một tác phẩm đẹp để đời nhỉ.

Tư vấn khác:

0902.804.084