Tin tức


cách thức quản lý tên miền ( domain )

Với phần quản lý này bạn hoàn toàn có thể thay đổi online các record như:

Với phần quản lý này bạn hoàn toàn có thể thay đổi online các record như:
- A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT
- URL Redirect: Cho phép chuyển hướng truy cập đến một website nào đó.
- URL Frame: Cho phép chèn một website nào đó vào tên miền.
- Email Forwarding: Cho phép tạo các địa chỉ email với định dạng tenhopmail@tenmien.vn, các hộp email này sẽ forward email đến địa chỉ email thực sự của bạn (như @yahoo.com, @gmail.com, …)

DNS bạn phải chuyển về : ns1.pavietnam.vn & ns2.pavietnam.vn

Sau khi bạn đăng ký tên miền sẽ được cung cấp account quản lý tên miền. Bạn hoàn toàn điều khiển được các bản ghi của tên miền thông qua control panel quản lý. Trường hợp khi bạn cần thay đổi contact information hoặc DNS, bạn có thể đăng nhập các link sau:

- Domain Enom: http://domain.pavietnam.vn

- Domain Directi: http://access.pavietnam.vn

 

nguồn : pavietnam